Integracja Microsoft Dynamics NAV z systemem bankowości internetowej
Microsoft Dynamics NAV został zintegrowany z systemem bankowości internetowej dzięki modułowi Bankowość Elektroniczna. Pozwala on usprawnić procesy związane z obsługą operacji bankowych jak eksport przelewów, import wyciągów. Wpływa także na szybkość operacji księgowych oraz poprawia jakość realizowanych działań.
2017-08-16, 11:01

Bankowość Elektroniczna jest modułem należącym do standardowej polskiej funkcjonalności dla Dynamics NAV w wersjach NAV 2015 PL, NAV 2016 PL i NAV 2017 PL. Dostępny jest także jako odrębny moduł dla wersji międzynarodowych, które nie zawierają polskiej funkcjonalności. Moduł umożliwia automatyczne bądź ręczne przygotowanie przelewów do banku w systemie ERP. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić, przekazać w postaci pliku do systemu bankowości elektronicznej, wydrukować i  przesłać do dziennika głównego. Przelewy są automatycznie rozliczane z zapisami, na podstawie których zostały utworzone. Moduł Bankowość Elektroniczna umożliwia także import wyciągów bankowych z banku i ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.

Opis modułu

Szablony przelewów

Szablony przelewów umożliwiają użytkownikom bankowości internetowej predefiniowanie nieskończonej liczby rachunków bankowych i interfejsów obsługujących komunikację z systemem informatycznym banku.

Wprowadzanie poleceń przelewów

Polecenia przelewu można wprowadzać w sposób automatyczny bądź ręczny. W przypadku pracy automatycznej dostępna jest funkcjonalność sugerująca przelewy dla nabywców i dostawców.

Eksportowanie

Poprawnie wypełnione przelewy można wyeksportować do pliku. Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem myszki. Plik może być zaimportowany do systemu bankowego przez użytkownika lub w pełni automatycznie przekazany poprzez usługę Webservice i tam autoryzowany.

Import wyciągów

Moduł pozwala na proste importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych, z systemu bankowości internetowej lub automatyczne pobranie poprzez usługę Webservice.

Sugerowanie szablonu przelewu

Korzystając z ustawień, Bankowość Elektroniczna sugeruje szablon przelewu dla każdego nabywcy i dostawcy. Dzięki temu, w prosty sposób można określić z jakiego rachunku należy realizować zapłaty dla wszystkich nabywców lub dostawców.

Uzupełnianie danych

W trakcie importu wyciągu bankowego, moduł automatycznie odszukuje konta nabywców i dostawców na podstawie numerów kont źródłowych.

Prosty proces rozliczania

Proces rozliczania wpłat realizowany jest z poziomu Dziennika wyciągów bankowych i jest maksymalnie zautomatyzowany przez algorytm rozliczania.

Podstawowe korzyści dla użytkowników Bankowości Elektronicznej

  • Automatyzacja procesów wiążących się z obsługą operacji bankowych takich jak import wyciągów i eksport przelewów,
  • Elastyczna definicja formatu eksportowanych i importowanych plików,
  • Wygenerowanie poleceń przelewów wymaga krótszego czasu,
  • Algorytm wyszukiwania i szybkość działania pozwalają rozliczyć wiele rozrachunków w kilka chwil,
  • Import wyciągów bankowych (potwierdzeń przelewów) to funkcja skracająca proces ewidencji oraz uzgadniania raportu bankowego,
  • Mniejsza ilość błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu,
  • Znacznie lepsza jakość oraz szybkości operacji księgowych.

Pełen opis modułu Bankowość Elektroniczna

KONTAKT / AUTOR
Daria Widerowska
Marketing Manager
IT.integro Sp. z o.o.
+48 660 450 596
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy